Specialisaties
...............


Psychotherapie

Een tijdelijke fase waarin we worstelen met de psychische gevolgen van gebeurtenissen in ons leven. Een directe aanleiding door een aangrijpende gebeurtenis als gevolg van stress of een trauma of onverwerkte gevoelens uit het verleden die zonder directe aanleiding de gemoedstoestand bepalen. Veel mensen hebben last van stemmingswisselingen en een groot deel hiervan kiest er, veelal op doktersadvies, voor om zich te laten ondersteunen door een psycholoog/psychotherapeut. De Gooische praktijk biedt Psychologische en Psychotherapeutische behandelingen; behandelingen die vallen onder de Generalistische en Specialistische Gezondheidszorg en u uitgebreide en innovatieve mogelijkheden geven om uw persoonlijk functioneren te verbeteren door beter inzicht in uzelf te krijgen. Heleen is ervan overtuigd dat uw reactie op gebeurtenissen in uw directe omgeving voor een groot deel verklaard worden door opgebouwde emoties uit het verleden.

Niet voor niets heeft Heleen gekozen voor haar praktijk in het buitengebied van de natuur. In de basis dienen de voorwaarden voor een gespreksrelatie vertrouwd, prikkelend en resultaatsgericht te zijn. Een behandeling bij De Gooische Praktijk betekent een vertrouwensrelatie waarin gedurende de behandelperiode een intensief contact bestaat waarbinnen email, sms en telefonisch contact bijdraagt aan de behandeling.

Aanmeldingsklachten psychotherapie
  • angstklachten, somberheid, schuldgevoelens, schaamte, eenzaamheid, irritaties
  • chronische stressklachten, overspannenheid, burn-out klachten
  • negatief zelfbeeld, niet tevreden kunnen zijn, niet kunnen genieten, perfectionisme
  • problemen in het omgaan met anderen, relatieproblemen
  • het idee dat u onvoldoende uw eigen leven leidt, levensvragen

De Gooische Praktijk heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Op deze basis wordt in principe uw behandeling vergoed, vraagt u echter bij onze praktijk goed na of uw behandeling onder de voorwaarden van uw zorgverzekering valt.


Coaching


Persoonlijke Coaching
Persoonlijke Coaching wordt door De Gooische Praktijk op een “continue” basis uitgevoerd, dat wil zeggen dat de “Protegées” kunnen rekenen op een continue beschikbaarheid van hun coach in het uitgestippeld begeleidingstraject. In een Persoonlijk Plan worden de doelstellingen en het traject bepaald waarna op basis van persoonlijke gesprekken, mail en sms intensief gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstellingen. De voorliggende situatie en omschreven doelstellingen bepalen de invulling van de coaching; dit kan variëren van een kort, intensief traject of een continue coaching waarbij de Protegée indien wenselijk de persoonlijke coach kan consulteren.

Persoonlijke Coaching is een deelspecialisatie van De Gooische Praktijk die door het open en continue karakter van de relatie slechts voor een selectief aantal cliënten beschikbaar is. Helaas betekent dit dat een plek bij één van onze coaches op aanvraag van beschikbaarheid is. Voor actuele informatie over de beschikbaarheid en mogelijke plaatsing kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Relatie Coaching
De huidige samenleving, druk, complex en volop snelle ontwikkelingen, vraagt veel van ons en dat heeft ook z’n impact op ons persoonlijk leven en niet op de laatste plaats onze relatie. En juist die relatie blijkt zo belangrijk als het gaat om gelukkig zijn in het leven. We begeleiden al jaren relaties waarbij problemen zijn ontstaan. Met veel succes! De vaak complexe problematiek vraagt niet alleen om specifieke kennis en ervaring maar juist ook een specialistische aanpak gecombineerd met grote persoonlijke zorg en betrokkenheid. Daarbij sparen wij u niet. Zelfreflectie en aanspreekbaarheid zijn onmisbaar om uw relatie te verbeteren. Wij begeleiden u actief tijdens het traject relatie coaching. We verbinden ons aan u met het doel om uw relatie weer op de rails te krijgen. Met verfrissende helderheid en altijd met respect.


Ouderschapsbemiddeling

De omgeving van een kind heeft in de jonge jaren een fundamentele invloed op de ontwikkeling. Een (vecht)scheiding kan verregaande gevolgen hebben voor kinderen met een negatieve invloed op de vorming en ontwikkeling ook op latere leeftijd. Om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt, kan De Gooische Praktijk ondersteuning bieden. Het op een goede manier omgaan met de scheiding voor alle betrokkenen, zorgt er ook voor dat de kinderen niet de dupe worden. Het op goede manier uit elkaar gaan met goede afspraken zorgt ervoor dat de kinderen minder last hebben van de scheiding.

Specifiek gericht op de ondersteuning van het kind heeft de Gooische Praktijk een programma “Kinderen voorop!” ontwikkeld. Onze praktijk werkt voor dit programma louter met BIG geregistreerde psychologen die een afgeronde opleiding tot geregistreerd bemiddelaar hebben. Samen met onze professionals werken de ouders aan het herstellen van vertrouwen en communicatie. Het uitgangspunt is om te zorgen dat de kinderen zo weinig mogelijk last hebben van de scheiding door een optimaal contact met beide ouders te hebben.

Programma Kinderen Voorop!

  • Vrijwilligheid en motivatie van de ouders om te komen tot afspraken
  • Opstellen van een ouderschapsplan onder verantwoordelijkheid van de ouders
  • Revisie moment om de duurzaamheid van de afspraken te waarborgen

Heleen Posthumus