Kosten en voorwaarden
...............


Kosten en vergoedingen
Behandelingen Psychologie & Psychotherapie

De behandelingen van De Gooische Praktijk lopen uiteen van kortdurende, oplossingsgerichte behandelingen (Generalistische GGZ) tot complexere, langdurige behandelingen (Specialistische GGZ). De kortdurende behandelingen voor minder complexe en ernstige problematiek biedt behandelingen op basis van een drietal producten :

  • Korte behandeling
  • Lange behandeling
  • Intensieve behandeling

Er is sprake van Specialistische Zorg wanneer uw problematiek complexer en ernstiger is en intensievere (psychotherapeutische) zorg nodig heeft. In zo’n geval stellen we een behandeladvies voor u op waarmee wij op basis van langduriger en intensievere zorg de juiste resultaten behaald kunnen worden.

Voor alle gesprekken in De Gooische Praktijk geldt dat in het eerste gesprek een inventarisatie gemaakt wordt van de hulpvraag, doelstellingen en het behandelplan. In dit eerste gesprek zal ook de “klik” moeten ontstaan met elkaar om deze doelstellingen met elkaar aan te gaan. De tarieven en voorwaarden voor de behandelingen zijn als volgt :

Psychotherapie

Met een verwijzing van uw huisarts wordt uw psychotherapeutisch geheel vergoedt door uw zorgverzekeraar. De Gooische Praktijk heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraar. De facturatie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Alleen het eigen risico op uw algehele zorgkosten kan u in rekening worden gebracht door uw zorgverzekeraar.

Persoonlijke Coaching

Voor een traject van Persoonlijke Coaching hanteert de Gooische Praktijk een tweetal modellen van tarieven. In het eerste gesprek wordt samen met u bepaald welk model het beste aansluit op de door u samen geformuleerde doelstellingen.

Tarief op uurbasis € 165,- Tarief op basis van Continue Coaching, vanaf € 300,- per maand

Voor de Continue Coaching wordt een vast bedrag per maand afgesproken waarbinnen Coach en Protegée op online basis met elkaar het traject aangaan. Achteraf wordt maandelijks beoordeeld of de inzet van tijd en beschikbaarheid van Coach aansluit bij de doelstellingen. Bedragen exclusief btw.

Ouderschapsbemiddeling

Gebruik maken van het programma is mogelijk op verwijzing van uw gemeente. Mogelijk dat een aanvullende verwijzing van uw huisarts of wijkteam noodzakelijk is. Bij uw gemeente kunt u navraag doen ten aanzien van gespecialiseerde jeugdzorg.


Afspraak annuleren

Indien er een afspraak met U is gemaakt, is deze tijd voor U gereserveerd. Mocht U onverhoopt echter verhinderd zijn, belt U dan minimaal 24 uur van tevoren af. We zorgen er dan voor dat U zo spoedig mogelijk op een andere dag en/of tijdstip bij ons terecht kunt. Als U de afspraak later dan 24 uur van tevoren (of niet) annuleert, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening brengen. De kosten daarvan zijn €75,- en worden niet door de zorgverzekeraars vergoed.


Ontevreden of klacht

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of de gang van zaken binnen de praktijk. Wij stellen het op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt zodat we kunnen overleggen over een eventuele oplossing. Mochten we niet tot een oplossing komen dan kunt u overleggen met een onafhankelijke commissie willen overleggen dan verwijzen wij naar de klachtencommissie van de LVVP.

Heleen Posthumus