Welkom bij onze praktijk..!
...............

De Gooische Praktijk is sinds 2005 gevestigd aan het Moleneind in Kortenhoef en heeft sinds 2013 ook een vestiging in Amsterdam. Onze praktijk biedt Psychotherapie, Gespecialiseerde Ouderschapsbegeleiding en Coaching. Heleen is als praktijkhouder verantwoordelijk voor de visie en inhoud van het behandelaanbod. Kernwaarde van onze praktijk is dat we gezamenlijk in een intakegesprek de doelen van de afspraken bepalen, zodanig dat deze optimaal aansluiten bij uw hulpvraag; het uitgangspunt is dat er vooraf een duidelijk plan met tijdlijn is waarbinnen we de doelen in een zo kort mogelijk tijd behalen. Ik help u daarbij, we doen het samen!

De competenties van De Gooische Praktijk beslaan een breed spectrum aan klachten of hulpvragen. Het werken aan uzelf kan ingegeven worden door een psychische oorzaak die direct aanleiding geeft voor een psychotherapeutische behandeling. In dit geval wordt u veelal door uw huisarts verwezen.

Heleen heeft als geregistreerd Kinder - en Jeugd Psycholoog een specialisatie voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar. Naast het behandelen van de stoornissen die veel voorkomen bij kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, is het essentieel om de kinderen in de belangrijkste periode van hun ontwikkeling een geborgen en stabiele omgeving te bieden. Vanuit dit belang heeft De Gooische Praktijk een programma voor Ouderschapsbemiddeling ontwikkeld dat vanuit de zorg voor het kind de ouders ondersteunt en zorgt dat kinderen niet in de knel komen in het geval van een (dreigende) vechtscheiding : “Kinderen Voorop!” Heleen is naast Kinder - en Jeugd Psycholoog tevens geregistreerd bemiddelaar.

Zoals in de huidige tijd het verbeteren of herstellen van de buitenkant past in de beleving van de kwaliteit van ons leven, zo is ook de persoonlijke ontwikkeling als mens, partner of collega een belangrijk onderdeel van onze ambities. Vanuit De Gooische Praktijk bieden wij voor Coaching beproefde modellen voor particuliere of zakelijke cliënten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor u in onze praktijk belt u of stuurt u een mail. Na aanmelding via onze site (Coaching), uw huisarts (Psychotherapie) of uw gemeente (Ouderschapsbemiddeling) verkrijgt u in de regel een afspraak binnen 2 weken.

Heleen Posthumus